Skip to Main Navigation

онцолсон

Мэргэжилтэн

世界银行

Монгол Улс хариуцсан менежер бөгөөд суурин төлөөлөгч

世界银行

Үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан

Холбоотойбайх

ШИНЭМЭДЭЭ

Сүүлийн үеийн үйл явдал

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Холбоотойбайх

Нэмэлтмэдээлэл

Суурин төлөөлөгчийн газрын хаяг, утас

Утас: +(976) 7007 8200
Дэлхийн Банкны Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар, Сөүлийн гудамж - 4, M-Си-Эс Плаза, 5-р давхар
+1
北H街1818号.W., Washington, DC 20433 U.S.A.